Historia

EN TIDSRESA

500-TALET
Inga säkra historiska bevis för vem Bodhidharma igentligen var eller när han levde föreligger men legenden berättar att han föddes i södra Indien i mitten av 400-talet.
Därifrån sägs han vandrat till norra Kina där han slog sig ner i templet Shaolin där även kampkonsten Kung fu skall ha sitt ursprung. Enligt traditionen införde han Chan-buddismen (mer känt under sitt japanska namn Zen). Bodhidharmas radikala undervisning byggde framförallt på ordlös meditation och den egna erfarenheten och insikten som kommer ur denna meditation.
En lära bortom ord och begrepp som pekar direkt på det mänskliga sinnet. Budhidharmas lära har haft en stark inverkan på de traditionella asiatiska kampkonsterna.

1300-TALET
Under 1300-talet introducerades kempo på Okinawa. Den blev populär och tränades som en ”självförsvars-konst” under namnet ”tote” (kinesisk hand).
På Okinawa tränades redan kamp-konster långt innan kempo introducerades.
Det anses på Okinawa att ”te” och kempo kombinerades vilket utvecklades till Okinawa- te och så småningom karate.
När Japan invaderade Okinawa 1609 bannlystes kampkonster. Okinawa var sedan tidigare förlagd med förbud att bära vapen, en lag som instiftades redan 1477 av kung Sho Shin.
Detta gav till följd att träningen fortsatte i hemlighet. “Te”, “tote” eller Okinawa-te blev sedermera indelad i tre stilarter.
Dessa stilarter var: ¨Shuri-te”, “Naha-te” och “Tomari-te” Shuri-te var influerad av de hårda raka teknikerna i kempo från norra Kina.
En kampkonst präglad av en offensiv karaktär. Naha-te influerades av de mjuka cirkulära teknikerna från södra Kina och omfattade även andningstekniker.
En kampkonst präglad av en mer defensiv karaktär innehållande grepp, fasthållningar och kast.
Tomari-te var en blandning av dessa båda.I slutet av 1800-talet förenas Shuri-te och Tomari-te under namnet Shorin-ryu, vilket i sin tur under årens lopp utvecklats till ytterligare stilarter.
Naha-te blir känt 1930 under namnet Goju ryu (hårdmjuk stilart). Den har förblivit relativt oförändrad genom åren.År 1933 får arterna ett gemensamt namn, Karate Do.

1800-TALET
Sensei* Kanryo Higaonna föddes i Okinawas huvudstad Naha 1853. Som ung började han träna kempo och blev snart mycket skicklig.
Omkring 1868 begav han sig till den Kinesiska provinsen Fozhou som ligger i södra Kina. Efter en tid blir han introducerad för kempomästaren Ryu Ryo Ko och hans familj.
Ytterligare en tid förflyter och han blir även accepterad som hans personliga elev. Han stannat hos sin lärare ca 14 år och blir hans främste elev, återvänder därefter hem till Okinawa ca 1881. Higaonnas ryktbarhet som kampkonstmästare vid hemkomsten sprider sig snabbt, den överskrider vida allt de tidigare sett. Han upplåter sitt hem som Dojo och undervisar där till sin död 1915. Han är i dag hedrad med ett monument som karatens fader på Okinawa. * Sensei betyder lärare och är en titel som sätts före eller efter namnet på personen.
 

1900-TALET
En av Sensei Chojun Miyagis elever, Jinan Shinzato (1900-1945) var vid ett tillfälle i Japan för att demonstrera Naha-te.
Efter uppvisningen blev han tillfrågad vilken skola (karatestil) han tillhörde. Frågan kunde naturligtvis inte besvaras eftersom Naha-te inte var något stilnamn.
När Jinan Shinzato återvände till Okinawa från sitt uppdrag på fastlandet nämnde han incidenten för sin lärar. Miyagi funderade på det inträffade och beslöt efter ett tag att det nog vore bra att döpa kamparten Naha-te som han fått i arv efter sin lärare Kanryo Higaonna. Det skulle gynna vidare spridning och befrämja arten för framtiden.
Inspirerad från ”de åtta poemen” i skriften Bubishi från Kinesisk Kempo valde han namnet Goju ryu, den Hårdmjuka stilarten.
 

GOJU RYUs GRUNDARE (1888-1953)
Chojun Miyagi föddes på Okinawa 1888. Som tolvåring börjar han träna karate för Sensei Ryuko Aragaki (Tomari-te).
När han är fjorton år blir han presenterad för Sensei Higaonna som efter en prövotid accepterar honom som elev. Tillsammans vidareutvecklar de Naha-te, ända till Sensei Kanryo Higaonnas död 1915.
Efter sin läromästares död reser Miyagi till Kina för att fördjupa sina redan goda kunskaper i Naha-te.

När Miyagi återvänder börjar han undervisa i sin trädgärd som han upplåtit till Dojo.
Han lade ner ett mycket stort arbete på att sprida sina kunskaper. Ambitionen var att ge karate samma status som judo och kendo åtnjöt på den här tiden.
År 1933 accepteras karate av Butoko Kai, det japanska centret för kampkonster.

Efter andra världskrigets slut börjar han undervisa Okinawas poliskår, samtidigt som han återupptar undervisningen hemma i sin trädgård.
Bland hans elever fanns Sensei Anichi Miyagi (ej släkt) och Sensei Shuishi Aragaki vars farfar introducerade Chojun Miyagi för Kanryo Higaonna.
Övriga elever som tränat före kriget kom nu endast på artighetsvisit.

Sina sista år tillägnade han sin elev Anichi Miyagi i syfte att lämna efter sig arvet han fått från sin lärare.
Sensei Miyagi tillägnade hela sitt liv åt karate. Han strukturerade och systematiserade Naha-te för att anpassa det till det moderna samhället och göra det tillgängligt för allmänheten.
Han var en man långt före sin tid.

ANICHI MIYAGI (1931-2006)
SENSEI MORIO HIGAONNA (1938-) Anichi Miyagi (ej släkt med C.M.) föddes 1931 i Naha, Okinawa och började träna karate för Sensei Chojun Miyagi vid sjutton års ålder.
Han hängav sig helt åt Goju ryu Karate Do och blev snart sin lärares personlige elev (ushideshi). Han är den ende eleven som fick lära sig det kompletta Goju ryu systemet.
Han följer traditionen och för det vidare till bara en elev, Sensei Morio Higaonna. Sensei Morio Higaonna Chefsinstruktör för IOGKF (International Okinawa Goju ryu Karate Do Federation)
Han är född 1938 i Naha och börjar träna karate när han är fjorton, vid sexton års ålder börjar han under överinseende av Anichi Miyagi med Goju ryu. Från denna tidpunkt hängav han sig helt åt Karate.
Tack vare goda instruktörer har hans fascination för Goju ryu lett honom till att utforska djupet i karatens spirituella dygd.
År 1960 beger sig Sensei Higaonna till Tokyo för att studera.
Där blir han inbjuden till att undervisa på Yojogi Dojo vilket snart leder till stora skaror av hängivna efterföljare.
Efter att han 1979 grundat IOGKF, en världsorganisation med i dag mer än 50 medlemsländer återvänder han hem till Okinawa 1981.
Goju ryu Karate har alltid varit det centrala i Sensei Higaonnas liv. Han har aldrig sökt rampljuset. Sitt goda rykte har han helt enkelt på grund av sin suveräna skicklighet och mästerskap i sin konstart.
Ett mästerskap som bara överträffas av hans klädsamma blygsamhet och genuina ödmjukhet.

2000-TALET BUDO ZEN CENTER 
BZC är en ideell förening bildad 1980 och ansluten till Svenska Karateförbundet.
Klubben är även huvud dojo (honbu dojo) i Sverige för världsorganisationen IOGKF. Sensei Björn, född 1950 började träna budo 1966, de första åren judo och något år senare karate.
1975 startade Björn sin första egna dojo och 1980 börjar han planera det som senare blir Budo Zen Center.
Efter en resa 1981 till Oknawa träffar han sin nuvarande lärare Morio Higaonna. När han återvänder till Sverige tar planerna fart, dojon tog ett år att bygga och stod färdig 1984. Budo Zen Center är en unik dojo byggd i traditionell japansk stil och har rönt stor uppmärksamhet, även internationellt.  Dojon besöks ofta av olika sensei´s från hela världen och används även flitigt av filmbolag för inspelningar. 
BZC drivs idag  under Björns överinseende av hans äldsta elever.