GRADERINGAR DECEMBER

KYU GRADERING
Bältesgradering är en obligatorisk test, Du blir kallad genom anslag i receptionen.
Nybörjare (ograderade/0 kyu) skall bära korrekt uniform d v s karatedräkt med klubblogga.

DATUM/TIDER
Barn 7 Dec
Ungdom 8 Dec
Vux 14 Dec

/BZC