Här hittar Du oss

Budo Zen Center
Hagagatan 39
113 47 Stockholm

Dojon: 08 33 39 85
Direkt: 0705 33 85 40
Mejl: bjorn@iogkf.se

 

---

För Budo Zen Center är det viktigt att dina personuppgifter hanteras på ett tryggt och bra sätt.
General Data Protection Regulation (GDPR) är en ny EU-förordning som ersätter Personuppgiftslagen (PUL). 
Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter även i fortsättningen är skyddade hos oss. 

I vår personuppgiftsinformation (PDF) kan du läsa mer om dina rättigheter samt hur vi sparar
och behandlar dina personuppgifter när du är medlem hos oss.

Klicka för nedladdning: