GDPR

GDPR
För Budo Zen Center är det viktigt att dina personuppgifter hanteras på ett tryggt och bra sätt.
General Data Protection Regulation (GDPR) en ny EU-förordning som ersätter Personuppgiftslagen (PUL). 
Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter även i fortsättningen är skyddade hos oss. 

 

 

I vår personuppgiftsinformation (PDF) kan du läsa mer om dina rättigheter samt hur vi sparar
och behandlar dina personuppgifter när du är medlem hos oss.

 

 

Klicka för nedladdning: