15 APR ZEN I BUDO

Lör 15 Apr 11-14 en introduktion.Betalning i receptionen swish eller cash 500 kr.Minst 5 deltagare krävs.Anmälan www.iogkf.se Meddelande: JavaScript krävs för detta innehåll.

25 MAR BUNKAI LÄGER

Tillämpning av katas betydelse, grund applikationer.Lör 25 Mar kl: 10-16 på BZC.Lägsta grad 5 kyu.Betalning i receptionen 800 kr swish eller cash.Anmälan www.iogkf.se Meddelande: JavaScript krävs för detta innehåll.

18 MAR SENIORLÄGER

Hur man tillämpar filosofin i Budo.Lör 18 Mar kl:12-15 på BZCEndast 50+ are.Betalning i receptionen 500 kr swish eller cash.Anmälan www.iogkf.se Meddelande: JavaScript krävs för detta innehåll.