UNGDOMSTRÄNING

Ungdomsgruppen

Ungdomsträningen är i stort en utveckling av barnträningen och med tyngdpunkt
på diciplin och fysisk aktivitet.