Gradering

Gradering

Bältesgradering är en obligatorisk test av elevens kunskap i Goju Ryu Karate Do. 
Kraven i sin helhet följer IOGKFs normer och är anpassade efter ålder och grad. 

Testet omfattar etik, estetik, filosofi, historia och teknik och genpmförs med en
teoretisk och en fysisk del.

Du måste ha karatedräkt med bälte och vår logga samt betald träningsavgift. 
I samråd med instruktör och sensei blir elev rekommenderad för gradering.