BARNTRÄNING

Barngrupp

Barnträningen baserar sig på lekbetonat allvar under ansvar med erfaren instruktör.
Barnen får bl a lära sig självrespekt och respekt för andra genom olika övningar.
Etik, estetik och inte minst moralen framhävs på olika sätt och här behöver vi hjälp
av er föräldrar med att bl a passa träningstider och i övrigt följa våra enkla regler. 

Välj antal pass per vecka enligt schemat, terminsavgiften är densamma.

Rekommenderad lägsta ålder är 7 år.